ΔΙΗΓΗΜΑ ?>

ΔΙΗΓΗΜΑ

Σκοπός των σεμιναρίων δημιουργικής γραφής δεν είναι να δώσουν, ταχύρρυθμα και στερεότυπα, συνταγές γραφής διηγήματος, αλλά να βοηθήσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο να πλησιάσει την ανάγκη του για έκφραση μέσα από εμβληματικά κείμενα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας αλλά και της κριτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας.
Με τη σωρευμένη οκταετή διδακτική μου εμπειρία, αλλά και με τη ζώσα εμπειρία μου ως συγγραφέα, λογοτεχνικού επιμελητή και αναγνώστη σε εκδοτικούς οίκους, αλλά και υπεύθυνου του πανελλήνιου διαγωνισμού διηγήματος πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων «Hotel – Ένοικοι γραφής», εδώ και μια επταετία, εδραίωσα την άποψη ότι στους δυνάμει συγγραφείς οφείλεις να λειτουργείς διακριτικά και ποτέ από καθέδρας. Επίσης πρέπει μονότονα να τους δηλώνεις και τη δική σου άγνοια σ’ αυτό που από κοινού ψάχνετε, να τους δημιουργείς το αίσθημα της συνευθύνης και, πάνω απ’ όλα, να λειτουργείς ως χαμαιλέων των δικών τους κειμένων – δηλαδή, να μη σκέφτεσαι πώς θα το έγραφες εσύ καλύτερα αλλά πώς θα το έγραφαν εκείνοι καλύτερα αν είχαν τα κατάλληλα εκφραστικά μέσα.
Στόχος μου είναι να μεταδώσω στους μαθητευόμενους της λευκής σελίδας την ήρεμη βεβαιότητα ότι μετά τον κύκλο των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής δε θα οδηγηθούν απευθείας στον εκδότη και στο τυπογραφείο, αλλά ότι τους περιμένει, ενδεχομένως μακροχρόνιος, προσωπικός και εκφραστικός αγώνας μέχρι να έχουν στα χέρια τους αυτό που θα τους ικανοποιεί – στο μέτρο που σ’ αυτά τα σεμινάρια θα προσπαθήσω να τους κάνω πιο δύσπιστους απέναντι σ’ αυτά που γράφουν, διαβάζουν ή σκέφτονται γύρω από τη λογοτεχνία.
Στο εργαστήρι Διήγημα αρχίζουμε από κείμενα τριακοσίων λέξεων και καταλήγουμε κλιμακωτά σε κείμενα 2.500 λέξεων. Με άλλα λόγια, από ακαριαίες ιστορίες έως συγκροτημένα διηγήματα.
Σε κάθε συνάντηση ο υποψήφιος μαθητής που θα επιλεγεί (βάσει της στάθμης του κειμένου που θα αποστείλει αλλά και προσωπικής συνέντευξης με τον διδάσκοντα) θα συμμετέχει μ’ ένα πρωτότυπο κείμενο καθώς και με την παρουσίαση ενός βιβλίου λογοτεχνικού ή θεωρητικού (εξαρχής δίνεται βασική βιβλιογραφία). Επίσης, σε κάθε συνάντηση, όλοι σχολιάζουμε τα κείμενα όλων βάσει στρατηγικών ανάγνωσης που καλλιεργούμε και εμπεδώνουμε, στον βαθμό που έχει αποδειχτεί ότι η λογοτεχνική ωρίμανση προέρχεται κυρίως μέσα από την την επίμονη και συστηματική ανάγνωση και κριτική κειμένων.
Οι δέκα ασκήσεις, στις ισάριθμες συναντήσεις, με τον κλικακωτό βαθμό δυσκολίας τους, στοχεύουν στο να μας δείξουν, εν τοις πράγμασι, ότι λογοτεχνία μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, αλλά αυτό το «οτιδήποτε» λογοδοτεί σε μια σειρά αισθητικών δεσμεύσεων.
Τρεις, λοιπόν, είναι οι κύριες μέριμνές μας στον κύκλο αυτό: δημιουργική γραφή/ δημιουργική ανάγνωση/ δημιουργική κριτική. Μέσα από τη διασταύρωσή τους θα προκύψει το αξιοσύστατο κείμενο.

 

Διδάσκων: Μισέλ Φάις

http://www.fais.gr