ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ online / Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ?>

ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ online / Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου διόρθωσης-επιμέλειας (β΄ κύκλος) προϋποτίθεται η επαρκής κατοχή των βασικών δεξιοτήτων διόρθωσης, δεδομένου ότι σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων η έμφαση δίνεται αφενός μεν σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα διόρθωσης, αφετέρου δε, και κατά κύριο λόγο, στην επιμέλεια, με εμβάθυνση στις έννοιες του αφηγηματικού και του γλωσσικού ρυθμού του κειμένου, της οικονομίας του λόγου, των χρόνων της αφήγησης και του λογοτεχνικού ύφους. Διαγράφονται τα όρια των επιτρεπτών παρεμβάσεων του επιμελητή στο κείμενο και διασαφηνίζονται ζητήματα γύρω από την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον συγγραφέα και τον μεταφραστή, ειδικότερα στα θέματα επιμέλειας. Η κατεύθυνση του σεμιναρίου είναι πρακτική, καθώς μετά από μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή σε κάθε ζήτημα, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιμεληθούν μια σειρά από κείμενα, για τα οποία ακολουθεί αργότερα συζήτηση, την ώρα των online συνεδριών.

Διδάσκων: Χρίστος Κυθρεώτης